6 december 2023

Hoogheemraadschap: Klimaatverandering=uitdagingen

Op woensdag 30 maart heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het nieuwe waterbeheerprogramma vastgesteld. De plannen en ambities die in dit programma staan willen wij samen met onze omgeving bereiken. Het waterbeheerprogramma 6 (WBP6) geeft richting aan het waterbeheer in de periode 2023 -2029 en vormt de ruggengraat van al het werk dat Rijnland uitvoert.

De komende jaren komen er verschillende uitdagingen op ons af. De zeespiegel stijgt, piekbuien en droogte, het lijken problemen voor later, maar dat zijn ze niet. Daarbij hebben we te maken met een afnemende biodiversiteit, bodemdaling en de bouw van meer dan 100.000 woningen in ons gebied. Ook de omslag naar een circulaire economie, een te hoge stikstofuitstoot en de snelle digitale ontwikkelingen raken ons. Niets doen is geen optie! Dus streeft het hoogheemraadschap van Rijnland naar een klimaatbestendige leefomgeving, waarin we ook over twintig, vijftig of honderd jaar nog veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.

Als deze uitdagingen hebben we verwerkt in het waterbeheerprogramma 6; water wijst de weg. Vanuit de kerntaken werken we aan een toekomstbestendige & duurzame leefomgeving. Onze ambitie is dat alle gebieden in Rijnland in 2050 klimaatbestendig zijn, dit betekent twee dingen; alle nieuw te ontwikkelen gebieden in Rijnland worden klimaatbestendig ingericht en alle bestaande gebieden worden stap voor stap klimaatbestendig gemaakt. Alleen zo kunnen we West-Nederland, het gebied dat ons zo na aan het hart ligt, behouden voor de toekomst. Hoe we dit gaan doen? Lees ons programma via wbp6rijnland.nl.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com