22 juni 2024

Wassenaar – samen aan de slag met isoleren

Vorig jaar heeft de gemeente Wassenaar een warmtevisie opgesteld. Daarin staat hoe we de komende 30 jaar overstappen van aardgas op duurzame warmtebronnen om de huizen en gebouwen te verwarmen.

Tot 2030 gaat geen huis in Wassenaar verplicht van het aardgas af. Dat is afgesproken. De gemeente wil nu wel starten met het besparen van flink wat CO2. Maar hoe? Door het isoleren van de huizen en gebouwen in Wassenaar te stimuleren en daarbij te helpen. Want in een goed geïsoleerd huis heb je minder aardgas nodig voor verwarming. En minder aardgas gebruiken, betekent minder CO2 in de lucht. Bovendien scheelt dat in de hoogte van de energierekening.
Doel is om in 2030 in Wassenaar 15 procent minder energie voor warmte te gebruiken. Daarvoor gaat de gemeente nu samen met de bewoners, woningcorporaties, en andere betrokken partijen plannen aan de slag.

‘We beginnen met een aantal buurten. Dat breiden we steeds uit’, vertelt Ruben Ribbius van het gemeentelijke team Energietransitie. ‘De bedoeling is dat alle buurten in 2024 een isolatieplan hebben. In april en mei worden de buurten bepaald waarmee we starten.’

De gemeente heeft in het hele proces de rol van regisseur. Ribbius: ‘Met bewoners vertalen we de dorpsdoelen naar concrete acties op buurtniveau. We willen een club mensen bij elkaar krijgen die enthousiast met ons wil meewerken aan de aanpak voor hun buurt.
In Wassenaar zijn al enkele buurtteams aan de slag, die ervaring met buurtgerichte verduurzaming aan het opbouwen zijn. Zo hebben zes buurten al een isolatieaanpak gemaakt. We willen de kracht van deze buurtteams ook benutten in de gemeentelijke aanpak. Uiteindelijk bepalen bewoners natuurlijk altijd zelf of zij meedoen of niet, en op welke manier. We hopen veel mensen erbij te betrekken en dat we veel Wassenaarders ook echt ermee kunnen helpen.’

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com