4 maart 2024

Den Haag – Geen afsluiting van drinkwater van gezinnen met kinderen

De gemeente Den haag moet met waterbedrijf Dunea afspraken maken om de afsluiting van drinkwater van gezinnen met kinderen te voorkomen.

Hier pleiten de fracties van SP, PvdA, ChristenUnie/ SGP en Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Aanleiding is de rechtszaak die kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) hadden aangespannen tegen Dunea omdat zij bovenmatig veel gezinnen van water afsloten.

Dit terwijl kinderen op grond van het VN-kinderrechtenverdrag altijd recht hebben op toegang tot schoon drinkwater. De voorbeelden zijn schrijnend. Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP: ‘Een gezin met vierjarig kind en pasgeboren baby werd vijf maanden afgesloten van drinkwater. Woestmakend dat dit kan in een stad van Vrede en Recht. Ik wil van het college weten hoe vaak dit in Den Haag voorkomt en wat wij hier als gemeente tegen doen.’

Hoewel de rechtbank oordeelde dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten, laat de Haagse politiek het hier niet bij zitten. De partijen zien toegang tot drinkwater als een mensenrecht en willen dat het stadsbestuur ingrijpt. Janneke Holman, raadslid voor de PvdA: ‘We moeten gewoon geen gezinnen in Den Haag afsluiten van een basisbehoefte als water. Als het niet via de rechter lukt, dan via de politiek.’ Fatima Faid van de Haagse Stadspartij vult aan: ‘Water is een levensbehoefte en het is asociaal om mensen van water af te sluiten. We moeten weer de menselijke maat hanteren.’

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com