16 juni 2024
Foto Gabriel77

Westland – Ruim € 58.000 schade aan gemeentelijke eigendommen bij jaarwisseling 2019-2020

De schade die de afgelopen jaarwisseling aan gemeentelijke eigendommen is toegebracht bedraagt ruim € 58.000 Bij de jaarwisseling 2018-2019 was dat € 66.000
De kosten van preventieve maatregelen om de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen bedroegen dit jaar € 128.000 De totale kosten van de jaarwisseling 2019-2020 komen daarmee neer op een bedrag van € 186.000. De personele inzet van brandweer, politie en gemeente is daarbij niet meegeteld.

Een aanzienlijk deel van de schade betreft verkeersborden (€ 20.000). Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het schadebedrag van de vorige jaarwisseling. De schade aan prullenbakken bedraagt € 19.000, bijna € 18.000 meer dan vorig jaar. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de meeste prullenbakken dit keer zijn afgesloten in plaats van verwijderd. Vorig jaar bedroegen de kosten voor het vooraf verwijderen van de prullenbakken € 17.000. Net als voorgaande jaren is de schade aan eigendommen van derden niet meegenomen in het schadebedrag. Dit geldt ook voor de schade aan putten en straatkolken, die pas in de loop van het jaar aan het licht komt.

Naast de schadekosten heeft de gemeente onder andere kosten gemaakt voor het verwijderen en terugplaatsen van ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers, het verwijderen van brandbare materialen en vuurtonnen, communicatie, cameratoezicht en de inzet van particuliere beveiliging. Omdat er de afgelopen jaarwisseling meer particuliere beveiligers op straat, beveiliging bij de jaarwisselingsfeesten en cameratoezicht werden ingezet, waren de kosten voor preventieve maatregelen € 18.000 hoger dan het jaar ervoor.

In de evaluatie van de jaarwisseling spreekt het college over een beheersbare jaarwisseling. Daarbij wordt geconstateerd dat er geen sprake is van een geslaagde jaarwisseling. Volgens het college is het pas een geslaagde jaarwisseling als er geen maatregelen getroffen hoeven te worden en de jaarwisseling alleen maar feestelijk is.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com