27 mei 2024

Voorschoten – Pauline Bouvy-Koene stopt als burgemeester

Pauline Bouvy-Koene heeft besloten dat zij stopt als burgemeester van Voorschoten. Haar burgemeesterschap wordt reeds sinds 4 mei jl. waargenomen in verband met een operatie die zij moest ondergaan. Haar huidige gezondheidssituatie en het perspectief daarin laten het haar niet toe om het burgemeesterschap te hervatten. Bouvy-Koene heeft daarom allereerst commissaris van de Koning Jaap Smit en vervolgens de fractievoorzitters en collegeleden laten weten dat zij niet zal terugkeren als burgemeester.

Dit betekent dat burgemeester Charlie Aptroot nog zal aanblijven als waarnemer. Pauline Bouvy-Koene: “Het doet me pijn de gemeente Voorschoten nu al te moeten verlaten. Ik zal me echter de komende tijd moeten richten op mijn gezondheid, waarbij zoveel energie nodig is dat ik dit helaas niet kan combineren met het mooie ambt van burgemeester. Het is belangrijk dat er een burgemeester is die zich voluit kan inzetten voor ons mooie dorp waarvoor de uitdagingen ook de komende jaren groot zijn. Ik kan op dit moment die zekerheid en nodige continuïteit niet bieden. Voor Voorschoten is het fijn dat er ondanks mijn vertrek enige stabiliteit is, omdat de huidige waarnemend burgemeester Charlie Aptroot tijd en energie heeft om nog wat langer waar te nemen.” 

Waarnemend burgemeester Aptroot: “De commissaris van de Koning heeft mij gevraagd ook de komende tijd het burgemeesterschap van Voorschoten waar te nemen. Dat doe ik. Ik blijf mij nog een tijd inzetten voor Voorschoten, maar ik had veel liever gezien voor Pauline Bouvy-Koene dat zij gezond en wel haar werk kon hervatten. Nu dit niet mogelijk is, kan ik haar besluit alleen maar respecteren en wens ik haar alle goeds toe voor de komende tijd. We zullen op een later moment afscheid van haar nemen op een manier die in deze tijd past.” 

“Pauline Bouvy-Koene heeft zich de afgelopen periode met hart en ziel ingezet voor Voorschoten. Daar wil ik haar hartelijk voor bedanken. Vanwege haar gezondheid moet ze het ambt helaas neerleggen. Dat is bijzonder spijtig en ik wens haar alle kracht toe de komende tijd”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit. “Ik ben Charlie Aptroot erkentelijk dat hij waarnemend burgemeester van Voorschoten blijft totdat een nieuwe burgemeester is beëdigd. Over de procedure heb ik binnenkort een gesprek met de fractievoorzitters van de Voorschotense raad.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com