16 juli 2024

Zuid-Holland – Oproep: “Jacht op watervogels stilleggen”

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht op watervogels stil te leggen.

Dit om de verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De Veiligheidsregio Friesland roept al op om gebieden met watervogels met rust te laten om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreid. Daarnaast kost het vogels die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie.

Vogelgriep is een dierziekte die kan overslaan van dier op mens. Zo’n ziekte is dus niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Zeker als het virus muteert, wat al het geval is. Het kan zelfs van mens op mens worden overgedragen.

Ook in Zuid-Holland zijn vogels met het vogelgriepvirus aangetroffen, maar dit heeft nog niet geleid tot een oproep om gebieden met watervogels met rust te laten. Deze oproep moet zich niet beperken tot wandelaars, maar moet zeker ook gericht zijn aan jagers, vindt de Partij voor de Dieren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com