30 maart 2023

Delft – Prestatieafspraken sociaal wonen

In 2021 staat het bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal in de gemaakte afspraken.

De gemeente Delft, de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes, vereniging bewonersorganisatie Delft van Woonbron, WijWonen van DUWO en Huurdersraad Vestia maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar.

In 2021 wordt de sociale woningvoorraad in Delft flink uitgebreid. Vidomes realiseert 91 betaalbare en aardgasvrije woningen aan de Van Schuijlenburchstraat. Woonbron bouwt 46 eengezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat. DUWO bouwt 136 studenteneenheden aan de Balthasar van de Polweg. En Vestia start met de bouw van 32 woningen aan de Kloosterkade.

De corporaties pakken in 2021 door met het verduurzamen van hun woningen bij onderhouds- of renovatieprojecten. Hiervoor treffen Woonbron, Vidomes en Vestia nu de voorbereidingen en voeren deze werkzaamheden uit bij ruim 2.550 woningen en DUWO bij 1.314 studenteneenheden. Daarnaast stellen de partijen een plan op voor het aardgasvrij maken van de corporatiewoningen in Delft. De wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk worden als eerste aardgasvrij gemaakt.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com