18 mei 2024

Wassenaar – Uitgangspunten groene zône bekend

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 2 maart de Nota van Uitgangspunten Groene Zone projectlocatie Valkenburg vastgesteld.

Daarmee is de basis gelegd voor het behoud en de versterking van het open landschap tussen de noordelijke dorpsrand van Wassenaar en de nieuw te bouwen woonwijk Valkenhorst.

De Groene Zone is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart.

Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter ervan.

De gemeente wil het mooie, kleinschalige weidelandschap meer openstellen voor de recreant door recreatieve fiets- wandel- en ruiterroutes aan te leggen.

Nu de nota is vastgesteld, gaat de gemeente door met de uitwerking van de uitgangspunten tot een Masterplan. Met de provincie Zuid-Holland bestaan al afspraken over de ecologische verbindingszone in het gebied.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com