19 juni 2024

Wassenaar – Nieuwe regenwaterverordening

Ook in Wassenaar zijn er steeds vaker hevige stortbuien. Daardoor kunnen straten, kelders, woningen en andere gebouwen onderlopen. De gemeente wil overlast zo veel mogelijk voorkomen en heeft daarom samen met omliggende gemeenten, het Hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf een nieuwe Hemelwaterverordening opgesteld.

De Wassenaarse gemeenteraad heeft deze onlangs vastgesteld. De belangrijkste afspraak uit de verordening is dat het regenwater bij nieuwbouw niet via een regenpijp naar het riool mag worden geleid.
Huis- en vastgoedeigenaren van nieuwbouw moeten het regenwater op een andere manier opvangen.

Door klimaatverandering neemt de kans op stortbuien en langdurige neerslag toe. Veel van deze neerslag (hemelwater) stroomt vanaf de daken en bestrating via een regenpijp of putten naar de openbare riolering. Dat is niet alleen zonde, maar kan ook overlast veroorzaken. Als het riool de hoeveelheid regenwater niet aankan, blijft het water op straat staan. Of erger: kelders, woningen en andere gebouwen lopen onder. Om dit te voorkomen, richt de gemeente de openbare ruimte tegenwoordig anders in met minder steen en meer groen.

Bij nieuwbouw moet u een alternatief kiezen voor de gangbare regenpijp. Dat wil zeggen: bij nieuwbouw, aanbouw of grondige vernieuwing van bestaande bouw vanaf 50 vierkante meter. Bij de aanvraag van de (verbouw)vergunning moet u als eigenaar laten zien dat u 60 liter regenwater per vierkante meter op kunt vangen en verwerken

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com