21 mei 2024

Wassenaar – Gemeente beëindigt verkooptraject Koffiehuisje na evaluatie

Het door de gemeente gestarte verkoopproces van het “Koffiehuisje” aan de Buurtweg 116 heeft niet geleid tot een succesvolle verkoop en overdracht aan een nieuwe eigenaar.

De evaluatie van het verkoopproces heeft geleid tot nieuwe inzichten. Daarom heeft het college besloten het huidige verkooptraject te stoppen en dit jaar een nieuw en openbaar verkooptraject te starten.

Het voor Wassenaarders bekende Koffiehuisje aan de Buurtweg werd in het verleden gebruikt als verkooppunt voor versnaperingen aan wandelaars, fietsers en bezoekers aan het sportcomplex De Roggewoning.

De afgelopen 6 jaar heeft het gebouw echter geen functie en/of gebruiker meer gehad. Om dit bijzondere object toch weer tot leven te brengen is dit ‘kleine’ houten Rijksmonument uit 1915 inmiddels weer in zijn geheel gerestaureerd.

De gemeente heeft in 2020 5 geïnteresseerden uitgenodigd om plannen in te dienen met als doel om het object te verkopen zodat het Koffiehuisje weer haar ‘oude’ gebruikersfunctie terugkrijgt. De ingezette procedure heeft echter niet geleid tot de verkoop van het Koffiehuisje.

Voor de gemeente is de niet-succesvolle verkoopprocedure aanleiding geweest om (juridisch) onderzoek te doen naar het verloop van het verkoopproces. Op basis van dit onderzoek blijkt nu dat geconstateerd is dat niet kan worden gegarandeerd dat -alle- inschrijvers in dit onderzochte verkoopproces een gelijke kans is geboden.

Ook blijkt de verkoopprocedure niet zonder onvolkomenheden te zijn verlopen. Inmiddels is recente en relevante jurisprudentie bij de evaluatie betrokken. Het recente arrest van de Hoge Raad in de Didam-zaak van 26 november 2021 betekent dat een gemeente die een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan – alle – potentiële gegadigden, om mee te dingen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com