25 april 2024

Haaglanden – Nieuwe Noodverordening van kracht

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het kabinet worden gehandhaafd. Dat betekent dat alle evenementen in de regio Haaglanden tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast.  Daarnaast worden alle overige samenkomsten en groepsvorming van drie of meer personen in de publieke ruimte per direct verboden. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. 

Ook wordt het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat verbod ziet onder andere, maar niet uitsluitend, op masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Verder moeten casino’s en speelhallen hun deuren sluiten. 

Naast deze uitwerking, geeft de nieuwe noodverordening extra bevoegdheden. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd in de hele regio Haaglanden om winkels en markten te sluiten als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dat geldt indien nodig ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Openbaar vervoer kan worden beëindigd als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

De markten in Leidschendam-Voorburg blijven voorlopig open. Markten maken een belangrijk deel uit van de voedselketen en zorgen voor een goede spreiding van het winkelend publiek. Wel worden daar waar nodig aanpassingen gedaan zodat bezoekers van de markt de gewenste 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Handhavers en de marktmeester zien erop toe dat de afspraken worden nagekomen. Wanneer het 1,5 meter afstand houden door bezoekers onvoldoende wordt nageleefd kan de markt met onmiddellijke ingang worden stilgelegd. Op de zaterdagmarkt in het Huygenskwartier in Voorburg komen, in overleg met de marktcommissie, voorlopig alleen marktkramen die voedsel verkopen. De ruimte tussen de kramen wordt zoveel mogelijk vergroot. Ook het looppad op de markt wordt groter doordat er geen producten meer voor de kraam worden uitgestald. Ook komt in elke kraam een kaart met de regels te hangen en zien de marktkooplieden er zelf ook op toe dat bezoekers de regels naleven. De dinsdagmarkt bij The Mall of The Netherlands is minder druk dan de zaterdagmarkt in Voorburg en biedt voldoende mogelijkheden om de kramen zo op te stellen dat rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand tussen bezoekers. Kramen met andere producten dan voedsel zijn hier nog wel toegestaan. 

Mensen die zich, ondanks alle oproepen, niet aan de voorschriften houden, kunnen een boete krijgen. Ondernemingen die de regels naast zich neerleggen, worden beboet en kunnen een dwangsom krijgen. Eerder kondigde de Minister van Justitie & Veiligheid al aan dat boetes voor individuen kunnen oplopen tot 350 euro en voor bedrijven tot 4000 euro. 

De noodverordening is vastgesteld in overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestaat onder andere uit de negen burgemeesters uit de veiligheidsregio Haaglanden, de Hoofdofficier van Justitie en de leiding van de hulpdiensten. Het RBT komt wekelijks bij elkaar om te overleggen over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. De veiligheidsregio’s hebben landelijk samengewerkt met het Rijk, het OM en de politie om alle door het kabinet genomen maatregelen te verwerken in een nieuwe landelijke noodverordening, zodat in Nederland eenduidig uitvoering kan worden gegeven aan de maatregelen. De noodverordening is per onmiddellijke ingang van kracht.


Foto: Pixabay

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com