16 juni 2024

Den Haag – Gelijke kansen voor alle Haagse vrouwen

Ook in Den Haag ervaren vrouwen nog steeds belemmeringen bij het maken van eigen keuzes, kansen krijgen en pakken, jezelf kunnen zijn en (economisch) zelfstandig zijn.

Met het ‘Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie Gelijke Kansen’ wil de gemeente Den Haag deze belemmeringen benoemen en tegengaan.

De afgelopen jaren is het aandeel economisch zelfstandige vrouwen gestegen, staat een groeiend aantal vrouwen aan de top van organisaties en presteren meisjes steeds beter in het onderwijs. Toch is de emancipatie van vrouwen nog lang niet af. De komende jaren willen we daarom positieve ontwikkelingen in onze stad blijven stimuleren en waar mogelijk versnellen.

In onze stad moeten alle vrouwen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen . Voor veel vrouwen (en ook mannen) is dat nog niet vanzelfsprekend. Met dit actieprogramma vraag ik aandacht voor de belemmeringen die vrouwen hierbij nog altijd ondervinden, zegt wethouder Bert van Alphen (emancipatie).

De acties uit het uitvoeringsprogramma moeten een bijdrage leveren om vrouwen dezelfde kansen als mannen te geven. Dit doen we aan de hand van de thema’s gelijke kansen, weerbaarheid (op straat, in huis en online), economische zelfstandigheid en bewustzijn.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com