8 december 2023

Monster – Beroepschrift tegen plannen duinvallei Watergat

Op 30 december heeft Natuurlijk Delfland een beroepschift ingediend bij de Rechtbank van Den Haag over de duinvallei Watergat.

Dit omdat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een vergunning afgeeft om de Wet Natuurbescherming te overtreden voor de bouw van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster.

De rechtszaak zal waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar dienen. De gemeente Westland wil een strook grond tussen de Geesterwijk in Monster en de Slaperdijk bebouwen.

Samen met de bewoners in de omgeving is Natuurlijk Delfland een rechtszaak begonnen, omdat zij het niet eens zijn met de uitgangspunten van de vergunningverlening en de berekening van de stikstofdepositie.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com