25 juni 2024

Den Haag – Gemeente gaat met project Zuidwest ‘het schip in’

SP, HSP en PvdD: ‘Gemeente gaat met project Zuidwest het schip in’. Het nieuwbouwproject Dreven, Gaarden en Zichten zit vol risico’s, blijkt uit onafhankelijk juridisch advies. De huidige sociale woningen in de wijken worden gesloopt en vervangen door sociale en marktwoningen. Bouwbedrijf Heijmans mag deze allemaal bouwen.

Het is echter de vraag of de gemeente zomaar deze opdracht aan Heijmans kan geven zonder aanbesteding en of er met deze opdracht sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De SP, HSP en Partij voor de Dieren trekken aan de bel.

Uit het juridisch advies dat de fracties PvdD, SP en HSP hebben ingewonnen blijkt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Heijmans de opdracht krijgt om de honderden woningen te bouwen zonder dat concurrenten die mogelijkheid kregen. Ook is onduidelijk waarom geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie moet hier een oordeel over vellen en dit kan zorgen voor vele maanden vertraging.

Ook bijzonder is dat uit de stukken blijkt dat Heijmans de grond van de gemeente mag kopen tegen veel lagere prijzen dan in het gemeentelijke beleid is vastgelegd. Zo wordt de grond voor dure woningen en het parkeren met negatieve grondwaarde verkocht. Dit betekent dat voor de bouw van dure woningen de gemeente grond geeft en ook nog geld ervoor betaalt.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com