18 mei 2024

Westland – CDA organiseert themabijeenkomsten

CDA Westland organiseert themabijeenkomsten: Glastuinbouw, groen & duurzaam, Gezond leven en Goed wonen.

CDA Westland nodigt iedereen uit om de komende weken deel te nemen aan speciale online thema-avonden rondom de thema’s van het CDA verkiezingsprogramma: glastuinbouw, groen en duurzaamheid, gezondheid en wonen. In opmaat naar de verkiezingen gaan we graag met u, enkele sprekers uit het maatschappelijk veld en de (kandidaat)-raadsleden in gesprek over de actuele ontwikkelingen rond de voor ons belangrijke thema’s.

24 februari – 20:00 uur Groen en duurzaam
3 maart – 20:00 uur Gezond leven
10 maart – 20:00 uur Goed wonen

Tuinbouw is de economische motor van Westland. Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Deze sector is nauw verbonden met de energie- en watervraagstukken in Westland, met bijvoorbeeld aardwarmte, zonnepanelen op bedrijfsruimten, extra wateropvang en collectieve afvalwaterzuivering. Graag gaan we over deze ontwikkelingen in gesprek.

We willen allemaal gezond ouder worden. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, waarbij voorzieningen, thuiszorg, mantelzorg en voorkomen van eenzaamheid belangrijke thema’s zijn. Eenzaamheid speelt niet alleen bij ouderen, maar ook bij de jeugd, evenals gezonde voeding en financieel gezond zijn. Graag gaan we deze avond in gesprek over gezondheid met zowel de jeugd als de ouderen.

In Westland gaan we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Er is een tekort aan woningen voor starters, senioren, tijdelijke woningen, woningen voor arbeidsmigranten en asielzoekers. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden. Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor de jeugd? En kunnen we de doorstroming bevorderen? En hoe zit het met het transformeren van bedrijfspanden naar woningen. Graag gaan we deze avond in op deze thema’s.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com